Financiën

VVE Ravelijn heeft haar administratie goed op orde en mag met recht financieel gezond worden genoemd. Er is ieder jaar voldoende in kas om het doorlopende onderhoud te verrichten en om projecten uit te voeren die minder vaak voorkomen (bijvoorbeeld het vernieuwen van de liften). Onvoorziene omstandigheden kunnen prima worden opgevangen met een reservepot. De maandelijkse bijdrage (servicekosten of voorschotnota) blijft daarbij al jaren op een realistisch, stabiel niveau en stijgt eigenlijk alleen mee met de inflatie.

Als bewoner van appartementencomplex De Ravelijn komt u zo nooit voor vervelende verrassingen te staan of situaties waarin u om een extra financiële bijdrage wordt gevraagd.

Langere termijn
Bij het kiezen van aannemers en producten houdt het bestuur uiteraard de prijsstelling in het oog. Hierbij kijkt het vooral naar de langere termijn. Dit betekent dat niet automatisch de goedkoopste oplossing wordt gekozen, maar dat een inschatting wordt gemaakt voor wat betreft de duurzaamheid. Dat betekent soms: liever een oplossing die nu wat duurder is maar wel 10 jaar meegaat in plaats van een goedkopere oplossing die waarschijnlijk maar 5 jaar meegaat en uiteindelijk dus duurder uitvalt.

Keuzes
Om de begroting in de pas te houden is het soms nodig om keuzes te maken. Een keuze om bijvoorbeeld minder uit te besteden, kan betekenen dat er langere periodes zitten tussen momenten dat er bepaalde acties ten aanzien van ons pand gebeuren of dat we als bewoners soms iets vaker zelf moeten doen. Zo is er (door de Algemene Ledenvergadering) bijvoorbeeld voor gekozen om het aantal keer dat de ramen worden gewassen terug te brengen van 6 keer tot 4 keer per jaar. Bij elkaar besparen we hiermee zo’n 10.000 euro per jaar en met het oog op komende onderhoudsprojecten is dat mooi meegenomen. Zo is er ook ooit voor gekozen om de gangen waaraan onze bergingen liggen slechts 1x per jaar schoon te vegen.

Administratie
De financiële administratie wordt sinds jaar en dag bijgehouden door beheerder Gevaert en het bestuur van de VVE. Tijdens de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt de financiële situatie standaard toegelicht en wordt verteld welke uitgaven er voor de periode daarna op stapel staan. Wanneer van toepassing komt ook de jaarrekening van het voorafgaande jaar aan bod.