Wat wel in het takenpakket zit

Het bestuur zorgt er in zijn algemeenheid voor dat het complex netjes en up to date blijft. In dat kader komt het bestuur geregeld bij elkaar om lopende projecten te bespreken, de meerjarenbegroting op te stellen, de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor te bereiden enzovoorts. Veel van de taken die het bestuur oppakt doet het in samenspraak met de beheerder van het complex, Gevaert Vastgoedbeheer.

Taakverdeling
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf mensen. Het betreft de volgende personen:

  • Tanja Beelen: onder andere diverse zaken met betrekking tot het technisch beheer van het complex (in samenspraak met Gevaert) en correspondentie richting bewoners via e-mail en/of nieuwsbrief
  • Robert Koopmans: onder andere controleren en accorderen facturen, opstellen meerjarenbegroting en jaarrekening (in samenspraak met Gevaert) en toezicht houden op financiële zaken
  • Judith Koppelaar: onder andere planning, agenda, voorzitten en notuleren bestuursvergadering, correspondentie richting bewoners via e-mail en/of nieuwsbrief
  • Hein van Kruijsdijk: algemeen bestuurslid. Meedenken tijdens bestuursvergaderingen
  • Sjoerd Smink:  algemeen bestuurslid. Meedenken tijdens bestuursvergaderingen

Heeft u vragen aan het bestuur? U kunt deze per e-mail stellen via vveravelijn@gmail.com.