Wat wel in het takenpakket zit

Het bestuur zorgt er in zijn algemeenheid voor dat het complex netjes en up to date blijft. In dat kader komt het bestuur geregeld bij elkaar om lopende projecten te bespreken, de meerjarenbegroting op te stellen, de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor te bereiden enzovoorts. Veel van de taken die het bestuur oppakt doet het in samenspraak met de beheerder van het complex, Gevaert Vastgoedbeheer.

Taakverdeling
Het bestuur bestaat momenteel uit drie mensen. Het betreft de volgende personen:

  • Tanja Beelen: onder andere diverse zaken met betrekking tot het technisch beheer van het complex (in samenspraak met Gevaert) en correspondentie richting bewoners via e-mail en/of nieuwsbrief
  • Judith Koppelaar: onder andere planning, agenda, voorzitten en notuleren bestuursvergadering, correspondentie richting bewoners via e-mail en/of nieuwsbrief
  • Sjoerd Smink: penningmeester. De penningmeester controleert en accordeert facturen, stelt de meerjarenbegroting en jaarrekening op (in samenspraak met Gevaert) en houdt toezicht op financiële zaken.

Wilt u ook graag actief worden als bestuurslid? Dat kan! U bent van harte welkom om ons team te versterken. Geef via vveravelijn@gmail.com aan dat u interesse heeft en één van de bestuursleden zal vervolgens contact met u opnemen. Actief zijn in het bestuur wordt door de huidige leden beleefd als leuk en nuttig. ‘Je spreekt nog eens wat medebewoners en je blijft goed op de hoogte van wat er in het pand speelt’, aldus één van hen.