Samenstelling bestuur

Het bestuur zorgt er in zijn algemeenheid voor dat het complex netjes en up to date blijft. In dat kader komt het bestuur geregeld bij elkaar om lopende projecten te bespreken, de meerjarenbegroting op te stellen, de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor te bereiden enzovoorts. Veel van de taken die het bestuur oppakt doet het in samenspraak met de beheerder van het complex, Gevaert Vastgoedbeheer en met de technisch coördinator Tanja Beelen.

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf mensen. Het betreft de volgende personen:

  • Arja Aarnoudse: voorzitter
  • Carla Jacoby: secretaris
  • Stefan van den Haselkamp: penningmeester
  • Hans Miltenburg: algemeen bestuurslid
  • Carlène Veldhuizen: algemeen bestuurslid