Wat wel in het takenpakket zit

Het bestuur zorgt er in zijn algemeenheid voor dat het complex netjes en up to date blijft. In dat kader komt het bestuur geregeld bij elkaar om lopende projecten te bespreken, de meerjarenbegroting op te stellen, de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor te bereiden enzovoorts. Veel van de taken die het bestuur oppakt doet het in samenspraak met de beheerder van het complex, Gevaert Vastgoedbeheer.

Taakverdeling
Het bestuur bestaat momenteel uit zes mensen. Het betreft de volgende personen:

  • Tanja Beelen: voorzitter. Onder meer verantwoordelijk voor het technisch beheer van het complex (in samenspraak met Gevaert).
  • Marnie van Dinther: secretaris. Onder meer verantwoordelijk voor planning, agenda, voorzitten en notuleren bestuursvergadering, correspondentie richting bewoners via e-mail en/of nieuwsbrief.
  • Sjoerd Smink: penningmeester. De penningmeester controleert en accordeert facturen, stelt de meerjarenbegroting en jaarrekening op (in samenspraak met Gevaert) en houdt toezicht op financiële zaken.
  • Floris de Ruiter: algemeen bestuurslid.
  • Paul van Stempvoort: algemeen bestuurslid.