Duurzaamheid

Energiescan
Het bestuur heeft via verschillende bewoners vragen gekregen in hoeverre het is ons complex mogelijk is om (verder) te verduurzamen. Dit mede naar aanleiding van wet-en regelgeving waarbij het Rijk 2050 als richtjaartal noemt  waarin aan bepaalde eisen moet worden voldaan. Als we daarop willen inspelen, zullen we als bewoners daar nu al bepaalde keuzes op moeten afstemmen. Om ons hierop voor te bereiden heeft het bestuur een energiescan voor ons complex aangevraagd. Inmiddels is deze uitgevoerd en de resultaten kunt u vinden in het Bezoekrapport Quickscan Energieadvies.

In de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) zullen we hier verder bij stil staan.