Info op maat

In deze sectie vindt u documenten en aanverwante informatie die relevant is voor achtereenvolgens reguliere, nieuwe, vertrekkende of potentiële bewoners. Een belangrijk document is het Huishoudelijke Reglement (HR). Hierin staan de afspraken en regels waaraan u zich als bewoner verbindt wanneer u in ons complex komt wonen.