Info voor reguliere bewoners

In deze sectie vindt u verwijzingen naar de spelregels die er gelden in ons complex en naar praktische informatie: wie bijvoorbeeld te bellen bij een storing in de woning? Wat kan ik het beste doen wanneer er iets wijzigt in de samenstelling van mijn huishouden? Welke afspraken gelden er voor zonwering? Ook leest u hier waar u rekening mee moet houden in uw jaarlijkse belastingaangifte.

Spelregels en praktische handvatten: documenten

 • Huishoudelijk Reglement (HR)
  Overzicht van de afspraken en regels waaraan u zich als bewoner hebt verbonden toen u in ons complex bent komt wonen. Let op: afspraken uit het HR die te maken hebben met de bewoning van het appartement gelden ook voor huurders! Naast het huishoudelijk reglement zijn ook de originele splitsingsakte, het modelreglement bij splitsing 1983 en het burgerlijk wetboek (boek 5, titel 9) van toepassing.
 • Privacy policy
  De VVE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe dit gebeurt wordt in dit document beschreven.
 • Breukdeel voor uw woning
  De kosten voor ons complex (onder meer onderhoud en stroom algemene ruimtes) worden gedragen door de 215 leden van de VVE. Een deel van de kosten wordt verdeeld volgens een gelijke verdeling (1/215e deel per woning), de rest volgens een breukdeel. De verdeling tussen het gelijkdeel en het breukdeel staat beschreven in de splitsingsakte. Welk breukdeel voor uw woning geldt kunt u via de link raadplegen. Jaarlijks worden de uiteindelijke gemaakte kosten per woning verrekend met de servicekosten die zijn voldaan. Per individuele woning kan het dan voorkomen dat er bijbetaald moet worden of dat er geld wordt teruggestort.
 • Toelichting kostenverdeling bewoner – VVE
  Soms is het onduidelijk welke kosten voor rekening van de bewoner zijn en welke kosten voor de VVE (denk bijvoorbeeld aan reparatiewerkzaamheden, hang- en sluitwerk, onderhoud CV en dergelijke). Om dit zo inzichtelijk mogelijk te maken is hiertoe een samenvatting opgesteld.
 • Overzicht van leveranciers
  Wie kunt u het beste bellen bij een gootsteenverstopping of ander ongemak?
 • Kleurenoverzicht en afspraken zonwering, rolluiken en screens
  Overzicht van de toegestane kleuren(combinaties) voor zonwering, rolluiken en screens + de voorwaarden.
 • Formulier wijzigen contactgegevens
  Voor het doorgeven van bijvoorbeeld een gewijzigd telefoonnummer, e-mailadres of contactpersoon.
 • Gebruikersverklaring verhuur woning
  Wanneer u uw woning wilt verhuren, dan bent u volgens het Huishoudelijk Reglement (HR) verplicht een gebruikersverklaring te tekenen.
 • Wijziging van eigendom door bijvoorbeeld scheiding of overlijden
  Voor het doorgeven van een veranderde samenstelling in uw huishouden, bijvoorbeeld door scheiding of overlijden. Het doorgeven van deze informatie is belangrijk om uw stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (ALV) te garanderen.
 • Brievenbus bordje
  U kunt een ander brievenbus bordje (voor ongeadresseerd reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen) aanvragen.
 • Tekst naamplaatje
  Voor het regelen van een nieuw plaatje bij de bel (bijvoorbeeld wanneer u een naam wilt laten toevoegen of juist wilt laten verwijderen). Een aangepast plaatje kost € 18,15 (voor nieuwe bewoners gratis).

CV-ketel/rookgasafvoer
In 2017 zijn in ons complex de rookgasafvoeren gerenoveerd. Het bedrijf FF Kanaalrenovatie heeft toen aan de binnenzijde van de rookgasafvoeren een nieuwe binnenvoering aangebracht. Gebleken is dat sommige monteurs die onderhoud verrichten aan CV-ketels niet goed bekend zijn met de uitgevoerde werkzaamheden en dat zij, om hun eigen werk goed uit te kunnen voeren, behoefte hebben aan extra documentatie. In onderstaande 2 documenten vindt u de informatie die voor uw monteur interessant is. We adviseren u deze documenten (die u als het goed is ook per e-mail heeft ontvangen) uit te printen en bij uw CV-ketel te bewaren.

Koolmonoxidemelder
In 2017 zijn rookgasafvoerkanalen vrijwel volledig vernieuwd. Vanzelfsprekend zijn alle woningen tijdens de werkzaamheden goed gecontroleerd. Voor uw eigen veiligheid adviseert het bestuur desalniettemin toch ook een koolmonoxidemelder aan te brengen in uw woning. Deze is voor een paar tientjes verkrijgbaar in de meeste bouwmarkten.

Uw belastingaangifte
Bij uw jaarlijkse belastingaangifte moet u in Box 3 aangifte doen van uw bezittingen. Daaronder valt onder meer uw aandeel in het reservefonds van de VVE, dat wordt opgebouwd om toekomstig (groot) onderhoud te kunnen betalen. Weten hoe hoog uw aandeel in het reservefonds is? Raadpleeg dan de afrekening die u jaarlijks krijgt toegestuurd door Gevaert. Hierin staat uw aandeel in euro’s exact genoemd. Nota bene: in Box 3 van de aangifte kunt u het betreffende bedrag het beste invullen onder ‘Overige bezittingen’.