Info voor potentiële bewoners

Overweegt u om een woning in ons mooie complex te kopen? Leuk! Uit ervaring weten wij dat potentieel geïnteresseerden voorafgaand aan een eventuele aankoop specifieke vragen hebben ten aanzien van het complex. Die vragen – en de antwoorden hierop – proberen we hier in kaart te brengen. Succes met uw overwegingen!

Is de erfpacht eeuwig afgekocht?
Ja, voor De Ravelijn is de erfpacht eeuwig afgekocht. Voor een aantal andere complexen en woningen in Utrecht geldt dat de erfpacht niet is afgekocht of dat de afgesproken termijn van (in de regel) 50 jaar binnenkort verstrijkt. Het afspreken van een nieuwe regeling blijkt in die gevallen ernstige financiële consequenties voor bewoners op te leveren. Gelukkig is dat voor ons complex allemaal niet aan de orde.

Wat is het KvK-inschrijfnummer van VVE De Ravelijn?
30271425.

Waar kan ik de meerjarenonderhoudsbegroting vinden?
Op de pagina Archief van stukken vindt u onder het kopje Begrotingen de meerjarenbegroting.

Heeft de VVE een opstalverzekering?
Ja, er is een opstalverzekering afgesloten, zie de pagina verzekeringen.