Regels en wetten

Een appartementencomplex als De Ravelijn is verplicht een Vereniging van Eigenaren (VVE) te hebben. De VVE zorgt er onder meer voor dat het gebouw in goede staat blijft en dat er periodiek wordt schoongemaakt (ramen, trappenhuizen en dergelijke).

Regels
Als bewoner van De Ravelijn heeft u ervoor getekend dat u zich aan bepaalde regels houdt die binnen de VVE zijn afgesproken.

Wetten
Als VVE hebben we ook te maken met wetgeving die ons door de overheid wordt opgelegd. Een voorbeeld is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 van kracht is gegaan.