Stukken ALV vergadering 23 mei 2023

De eerstvolgende ALV is op dinsdag 23 mei om 19.00 in het hoofdtrappenhuis. Omdat de ervaring heeft geleerd dat het aantal leden dat de ALV bezoekt onvoldoende is (minder dan 50%) om besluiten te kunnen nemen, wordt naast de ALV een 2e vervangende ALV uitgeschreven zoals omschreven in art. 37 lid 5 van het Reglement. In deze vervangende ALV kunnen wel rechtsgeldige besluiten worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen.

2de vervangende ALV
Datum en tijd:   woensdag 14 juni 2023, aanvang 19.30 uur.
Locatie:             Aristo Meeting Center Utrecht Lunetten

Agenda en stukken vindt u op de pagina Vergaderingen (ALV).

Geplaatst in Home | Een reactie plaatsen