Stukken ALV vergadering 30 november 2022

De eerstvolgende ALV is op woensdag 30 november om 19.00 in het hoofdtrappenhuis. De plaats wijst er al op dat uw aanwezigheid dan niet wordt verwacht. Omdat de ervaring heeft geleerd dat het aantal leden dat de ALV bezoekt onvoldoende is (minder dan 50%) om besluiten te kunnen nemen, wordt naast de ALV een 2e vervangende ALV uitgeschreven zoals omschreven in art. 37 lid 5 van het Reglement. In deze vervangende ALV kunnen wel rechtsgeldige besluiten worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. Indien voor een agendapunt een gekwalificeerde meerderheid van toepassing is kan hierover geen besluit worden genomen.

2de vervangende ALV
Datum en tijd:   woensdag 14 december 2022, aanvang 19.30 uur.
Locatie:             Aristo Meeting Center Utrecht Lunetten

Agenda en stukken vindt u op de pagina Vergaderingen (ALV).

Geplaatst in Home | Een reactie plaatsen

Stukken ALV vergadering 1 juni 2022

De eerstvolgende ALV is op woensdag 1 juni om 19.00 in het hoofdtrappenhuis. De plaats wijst er al op dat uw aanwezigheid dan niet wordt verwacht. Omdat de ervaring heeft geleerd dat het aantal leden dat de ALV bezoekt onvoldoende is (minder dan 50%) om besluiten te kunnen nemen, wordt naast de ALV een 2e vervangende ALV uitgeschreven zoals omschreven in art. 37 lid 5 van het Reglement. In deze vervangende ALV kunnen wel rechtsgeldige besluiten worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. Indien voor een agendapunt een gekwalificeerde meerderheid van toepassing is kan hierover geen besluit worden genomen.

2de vervangende ALV
Datum en tijd:   woensdag 15 juni 2022, aanvang 19.30 uur.
Locatie:             Aristo Meeting Center Utrecht Lunetten

Agenda en stukken vindt u op de pagina Vergaderingen (ALV).

Geplaatst in Home | Een reactie plaatsen

Notulen ALV 24 november en 8 december 2021

De notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) die werd gehouden op 24 november 2021 en op 8 december 2021 zijn vrijgegeven. U kunt deze lezen op de archiefpagina van de ALV’s.

Geplaatst in Home | Een reactie plaatsen