Vergaderingen (ALV)

De volgende ALV
Woensdag 8 december vindt de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats om 19:30. Deze ALV zal alleen digitaal plaatsvinden. Het programma wat we daarvoor gaan gebruiken is Microsoft Teams.

Hieronder kunt u de relevante stukken voor deze ALV raadplegen:

Volmacht ALV
Kunt u een keer niet bij de ALV aanwezig zijn, maar wilt u daar toch uw stem laten horen? Vul dan de volmacht in en geef die mee aan bijvoorbeeld uw buurman of -vrouw die wel naar de vergadering gaat. Deze kan dan namens u stemmen.