Bestuur

De wet regelt dat een VVE verantwoordelijk is voor het onderhoud van een appartementencomplex en dat een bestuur het op zich neemt hier invulling aan te geven. Op de pagina Wat wel in het takenpakket zit wordt dit verder toegelicht. Hieruit volgt logischerwijs dat er ook zaken zijn waar een VVE (en dus ook het bestuur) niet over gaat. Hierover leest u meer op de pagina Wat niet in het takenpakket zit.

Vrijwilligers
Het bestuur van VVE Ravelijn bestaat uit een paar bewoners van ons complex die zich vrijwillig inzetten. Namens de rest van de bewoners nemen de bestuursleden beslissingen over het complex. Het bestuur beslist uiteraard niet zomaar iets. Veel wordt aan bewoners voorgelegd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) die 2 keer per jaar plaatsvindt.