Over de ALV

De bijeenkomsten van de ALV vinden 2 keer per jaar plaats. Meestal vinden de vergaderingen plaats in juni en december. Bij de ALV is standaard het bestuur van de VVE aanwezig en een vertegenwoordiger van beheerder Gevaert (meestal Herman Stelling).

U beslist mee over ons pand!
De ALV is voor u dé gelegenheid om u te laten bijpraten over lopende projecten aan het pand. Ook kunt u tijdens de ALV vragen stellen aan het bestuur en kunt u punten inbrengen die u belangrijk vindt of waar u zich misschien druk om maakt. Verder heeft u de mogelijkheid om mee te stemmen over allerhande zaken: gaat u akkoord met de begroting voor het nieuwe jaar en de daarbij behorende maandelijkse bijdrage? Welk van de geboden alternatieven in een onderhoudsproject spreekt u het meeste aan? Aanwezige bewoners bij een eerdere ALV hebben bijvoorbeeld al mogen stemmen over het nieuwe interieur van de liften. Wie aanwezig is bij de ALV, beslist mee over de toekomst van ons complex! Ten slotte is de ALV een mooi moment om uw medebewoners weer eens te ontmoeten en samen een glaasje te drinken.