Omgaan met overlast

(Geluids)overlast van medebewoners, verkeerd geparkeerde auto’s, vervuiling in of rondom het pand en (auto)inbraken: het zijn allemaal heel vervelende toestanden. Hier leest u wat in dit soort situaties kunt doen.

Overlast van medebewoners
Als bewoners van ons complex wonen we met zijn allen dicht op elkaar. Dit betekent dat we makkelijk bij elkaar terecht kunnen, maar helaas ook dat we soms geconfronteerd kunnen worden met onwenselijk gedrag (zoals verkeerd geparkeerde auto’s, vervuiling van het pand, …) en (geluids)overlast kunnen ervaren. Dat is erg vervelend want dit kan het woongenot flink bederven.

Aanspreken
Hoe lastig misschien ook om te doen, de eerste en beste stap naar een oplossing is communicatie. Spreek buren of medebewoners aan op gedrag. Het komt geregeld voor dat iemand zich niet bewust is van zijn of haar gedrag en na aanspreken de overlast direct minder wordt. Als buren bereid zijn met elkaar te praten, zijn ze vaak ook bereid samen naar een oplossing te zoeken. Haal liever niet meteen anderen erbij, want hoe meer mensen erbij worden gehaald, hoe vervelender of bedreigender een poging tot gesprek kan overkomen.

Hulp van derden
Levert een eerste gesprek niets op, dan kunt u de hulp van anderen inroepen. Misschien zijn er meer buren die dezelfde overlast ervaren? Probeer dan samen in gesprek te gaan. Mocht dit nog geen resultaat opleveren, dan kunt u in eerste instantie terecht bij Gevaert. Kijk voor contactgegevens onder Storingen.

Laatste optie
Leveren de gesprekken en andere stappen niets op, dan kan het bestuur – in overleg met u – de overlastgever een waarschuwing geven en als dat niet helpt een boete opleggen. In het uiterste geval kan de Algemene Ledenvergadering (ALV) de overlastgever de ernst van de situatie duidelijk maken door hem/haar bijvoorbeeld de toegang tot de algemene ruimtes van ons complex te ontzeggen. We hopen natuurlijk dat dit door eerdere stappen kan worden voorkomen.

Schade aan auto
Ontzettend vervelend om je auto aan te treffen met beschadigingen of sporen van inbraak. Echt even enorm balen! Helaas kan het bestuur hierin niets voor u betekenen, behalve met u meeleven. Aangifte doen bij de politie is het enige dat u kunt doen.